اعضای هیات مدیره

نماینده شخصیت حقوقی

محمدرضا طائف‌نیا

سمت

رییس هیات‌مدیره- غیرموظف

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

دکتری حسابداری

زمینههای سوابق کاری

رییس حسابداری شرکت اصفهان تانک، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق، مسئول بخش مالی استقرار سیستم یکپارچه نیروی انسانی پتروشیمی رجال، مدیر حسابرسی داخلی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو، مدیر حسابرسی داخلی شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر، کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیر مجامع و مالکیت سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر

خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 5 طبقه 4

کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021