شرکـت سرمـایه گـذاری پویـا

شرکت سرمایه‌گذاری پویا در تاریخ 1382/12/04 به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 217510 مورخ 1382/12/04 و شناسه ملی 10102588528 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت طی سالیان فعالیت خود تغییرات گسترده‌ای را تجربه نموده است. فعالیت شرکت از ابتدای سال 1393 با ساختاری مستقل و در شکل جدید ادامه پیدا نموده است. شرکت در تاریخ 1394/09/08 و با مجوز شماره 11389 به عنوان نهاد مالی -شرکت سرمایه‌گذاری- نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. در ضمن به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395/06/13 و مجوز شماره 122/11682 مورخ 1395/06/21 سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام با نماد "وپویا" تبدیل و اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. شرکت در تاریخ 1398/12/05 در بازار اولیه فرابورس پذیرفته شده و به استناد نامه شماره 122/11682 مورخ 1399/02/17 به عنوان ناشر در لیست شرکت‌های ناشر درج گردیده است. سهام شرکت در تاریخ 4 تیرماه 1399 در بازار فرابورس عرضه گردید. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پویا جزو واحدهاى تجارى فرعى شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام) است و واحد تجارى نهایى شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر می‌باشد. 

گزارشات مالی

عکس خبر
به پیوست صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مشروح خلاصه مذاکرات و مجمع فوق العاده منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ارائه می گردد.
به پیوست گزارش حسابرس مستقل به انضمام گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره و صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ارائه می گردد.
به پیوست گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ارائه می گردد.

اخبار شرکت

عکس کادر اخبار شرکت
به پیوست فایل آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ارائه می گردد.
به پیوست زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ارائه می گردد.
لازم به ذکر است زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، مطابق مفاد ماده 98 اصلاحیه قانون تجارت و ظرف مهلت مقرر به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

تحلیل مالی و سرمایه گذاری

عکس کادر تحلیل مالی

موردی برای نمایش وجود ندارد.

خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 5 طبقه 4

کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021