شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) در مسیر تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر امور شرکت و همچنین انجام نظارت کافی و دقیق بر فعالیت‌های تخصصی شرکت و استفاده از نظرهای کارشناسی در زمینه موضوعات مهم تصمیم‌گیری، 6 کمیته تخصصی به شرح زیر در این خصوص تشکیل داده تا با بررسی زوایای مختلف موضوعات کلیدی، راهکارهای لازم در هر زمینه ارایه گردد.

کیمته سرمایه‌گذاری

 شرح فعالیت: ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری به تفکیک صنایع مختلف، ارایه گزارش‌های تحلیلی ادواری از عملکرد و وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها.

اعضای کمیته:

آقای ابوالفضل کزازی

آقای سیدمحسن فاضلیان

آقای سیدامیرحسن اسلامی

آقای وحید ویسی زاده

 

کمیته حسابرسی

شرح فعالیت: کنترل‌های داخلی حاکم برگزارش‌گری مالی، سلامت گزارش‌گری مالی، رعایت قوانین و مقررات و اثربخشی حسابرسی داخلی.

اعضای کمیته:

آقای محمدرضا طائف‌نیا

آقای محمد میوند

آقای اصغر اطمینان

کمیته جبران خدمات

 شرح فعالیت: تعیین میزان حقوق و دستمزد قابل پرداخت به پرسنل و رعایت قوانین در این خصوص.

اعضای کیمته:

آقای سیدامیرحسن اسلامی

آقای وحید ویسی زاده

آقای محسن جهانگیری

کمیته جذب و استخدام

اعضای کمیته:

آقای سیدامیرحسن اسلامی

آقای علیرضا مستقل

آقای محسن جهانگیری

کمیته‌ ریسک

 شرح فعالیت: کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک.

اعضای کمیته:

آقای سیدامیرحسن اسلامی

آقای وحید ویسی زاده

آقای محمدمهدی دژدار

کمیته انتصابات

 شرح فعالیت: بررسی صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، اتخاذ رویکرد حرفه‌ای در فرآیند انتصاب افراد در پست‌های کلیدی و مدیریتی، نهادینه‌سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب.

اعضای کمیته:

آقای محمدرضا طائف‌نیا

آقای میثم بلگوریان

آقای سیدامیرحسن اسلامی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021