حقوق و مزایای مدیران

اعضای هیأت‌مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

موظف یا غیر موظف

سمت سازمانی

حقوق و مزایا
(ارقام به میلیون ریال)

حق حضور
(ارقام به میلیون ریال)

پاداش
(ارقام به میلیون ریال)

شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

سید امیرحسن اسلامی

موظف

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره

4,403

-

1,395

شرکت ایران و شرق

محمدرضا طائف‌نیا

غیر موظف

رئیس هیأت‌مدیره

-

194

495

شرکت لیزینگ ایران و شرق

میثم بلگوریان

غیر موظف

عضو هیأت‌مدیره

-

194

450

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس

وحید ویسیزاده

غیر موظف

عضو هیأت‌مدیره

-

162

360

           
             
             
             
             
  

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021