اعضای هیات مدیره

سیدامیرحسن اسلامی (مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره)

نماینده شخصیت حقوقی

سید امیر حسن اسلامی

سمت

نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، DBA مدیریت حرفه­ای کسب و کارهای مجازی

زمینههای سوابق کاری

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، عضو موظف و غیرموظف هیات‌مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا، عضو هیات‌مدیره سیمان ارومیه، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

محمدرضا طائف نیا (رییس هیات مدیره)

نماینده شخصیت حقوقی

محمدرضا طائف‌نیا

سمت

رییس هیات‌مدیره- غیرموظف

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

دکتری حسابداری

زمینههای سوابق کاری

رییس حسابداری شرکت اصفهان تانک، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق، مسئول بخش مالی استقرار سیستم یکپارچه نیروی انسانی پتروشیمی رجال، مدیر حسابرسی داخلی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو، مدیر حسابرسی داخلی شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر، کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیر مجامع و مالکیت سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر

میثم بلگوریان (عضو هیات مدیره)

نماینده شخصیت حقوقی

میثم بلگوریان

سمت

عضو هیات‌مدیره- غیرموظف

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

دکتری مدیریت مالی

زمینههای سوابق کاری

کارشناس ارشد و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، مدیر صندوق‌های شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، استادیار دانشگاه خوارزمی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021