گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری شرکتی

عملکرد پایدار شرکت در وهله اول و رشد و توسعه پایدار برای برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شرکت در وهله دوم، بسیار مهم و حائز اهمیت است. شرکت سرمایه‌گذاری پویا به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و افزایش توان ارزش‌آفرینی در سه بخش زیر اقداماتی جهت نیل به اهداف خود انجام داده است:

      عملکرد محیط زیستی

به دلیل نوع فعالیت این شرکت، در ارتباط با عملکرد زیست محیطی موارد خاصی وجود ندارد با این حال شرکت موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

· استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت،

· استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ،

· صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

· تأکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی،

· انجام آزمایش‌ها و معاینات دوره‌ای به منظور کنترل سلامت و بهداشت کارکنان،

· انعقاد قرارداد کارکنان شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی،

· اکرام و تکریم سهام‌داران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهام‌داران از طریق سامانه سجام،

· رعایت تساوی در حقوق سهام‌داران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات،

· برنامه‌های آموزشی پرسنل به منظور ارتقای دانش و افزایش کیفیت و بهره‌وری،

· ایجاد سپرده قرض‌الحسنه جهت مشارکت در امر پسندیده قرض‌الحسنه،

· سپرده‌گذاری در صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال برکت در راستای تسهیل مسیر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی.

  عملکرد اقتصادی

· تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دست‌یابی به اهداف و برنامه‌ها،

· توسعه فعالیت‌های عملیاتی با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه از قبیل ابزار مشتقه،

· مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی از طریق برگزاری منظم جلسات کمیته ریسک به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار،

· افزایش سهم درآمدهای پایدار (سود نقدی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر) به جهت پایداری سودآوری شرکت.

خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 5 طبقه 4

کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021