اعضای هیات مدیره

نماینده شخصیت حقوقی

سید امیر حسن اسلامی

سمت

نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل

تاریخ عضویت در هیات‌مدیره

1399/08/11

تحصیلات/مدارک حرفهای

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، DBA مدیریت حرفه­ای کسب و کارهای مجازی

زمینههای سوابق کاری

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پردیس، عضو موظف و غیرموظف هیات‌مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا، عضو هیات‌مدیره سیمان ارومیه، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021