شرکـت سرمـایه‌گـذاری پویـا

شرکت سرمایهگذاری پویا در تاریخ 1382/12/04 به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طى شماره 217510 مورخ 1382/12/04 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 1382/12/04، شروع به فعالیت نموده است. شرکت در تاریخ 1394/09/08 و با شماره 11389 به عنوان نهاد مالی - شرکت سرمایه‌گذاری - نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز شماره 122/11682 مورخ 1395/06/21 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1395/08/12 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پویا جزء واحدهاى تجارى فرعى شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر می‌باشد. نشانی مرکز اصلى شرکت خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 5، طبقه چهارم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است... ادامه مطلب

گزارشات مالی

بایگانی گزارشات
عکس خبر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه‌گذاری پویا، به پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به ۱۳۹۹/08/30(حسابرسی نشده) شرکت سرمایه‌گذاری پویا در فایل پیوست این گزارش، ارائه شده است. ادامه مطلب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه‌گذاری پویا در فایل پیوست این گزارش، ارائه شده است. ادامه مطلب

اخبار شرکت

بایگانی اخبار
عکس کادر اخبار شرکت
گزارش ارزش گذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پویا(سهامی عام) در فایل پیوست ارائه شده است. ادامه مطلب
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1398/11/30 شرکت سرمایه‌گذاری پویا که در تاریخ 1399/02/27 برگزار گردید، در فایل پیوست شده، ارائه گردیده است. ادامه مطلب

گزارشات تحلیلی

بایگانی تحلیل ها
عکس کادر تحلیل مالی

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021