مدیران - مشاهده مشخصات

میثم بلگوریان
هیئت مدیره - عضو هیئت مدیره

PhD

دکتری مدیرت مالی

کارشناس ارشد و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

ارسال ایمیل

ارسال پیام به میثم بلگوریان


تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021