چشم انداز و بیانیه ماموریت

چشم‌انداز:
ارزش آفرین و پیشرو در مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها با حضور موثر در عرصه ملی و بین‌المللی.

بیانیه ماموریت:
- ارزش آفرینی و نوآوری در مدیریت بهینه کسب و کار.
- بهینه‌سازی مستمر سرمایه‌گذاری‌ها و استقرار سیستم مدیریت ریسک.
- ارتباط پویا با بازارهای بین‌المللی و ورود به حوزه‌های نوین سرمایه‌گذاری.
- ایجاد سازمانی دانش محور، کارآمد و مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای.
- ارتقاء سرمایه انسانی به عنوان منشاء ارزش آفرینی و نوآوری.

تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021