تاریخچه و موضوع فعالیت

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی‌عام) به شناسه ملی 10102588528 در تاریخ 1382/12/04 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 217510 مورخ 1382/12/04 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا از تاریخ 1382/12/04، شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395/06/13 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1395/08/12 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. شرکت در تاریخ 1394/09/08 با شماره 11389 به عنوان نهاد مالی شرکت سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده و به دلیل عدم امکان عرضه سهام در مهلت قانونی، مجدادا در تاریخ 1398/02/05 در بازار اول فرابورس پذیرفته شده و به استناد نامه شماره 122/63878 مورخ 1399/02/17 به عنوان ناشر در لیست شرکت‌های ناشر درج گردیده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) جزو شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک5، طبقه چهارم و محل اصلی آن در شهر تهران واقع است.

فعالیت اصلی
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه:

الف)موضوع فعالیت اصلی
1- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
2- سرمایه‌گذاری در‌ سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق‌بهادار نمی‌دهد.

ب) موضوع فعالیت های فرعی
1- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
2- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛

3- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
1-4- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
4- 2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
3-4- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
4-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
5- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.


تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک 5 ، طبقه چهارم

 کد پستی: 1517615515

www.pouyainvest.com
info@pouyainvest.com
Fax: 021 88198027
Tel: 021 88198021